Start

Nyheter

På Snösätraskolan

Närvaro och frånvaro

Det är vårdnadshavarens skyldighet att meddela skolan om eleven har förhinder att komma till skolan på grund av sjukdom eller av någon annan anledning.

Telefonnumret till skolans frånvarorapportering är 08 99 36 39
(telefonsvarare dygnet runt)

Information kring närvaro och frånvaro

Information

Till vårdnadshavare med barn i grundskola, Svara på Skolenkäten

"Hej,

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig

till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med

den 25 september till och med den 20 oktober 2017." här hittar du mer information om enkäten från skolinspektionen, koden och länkar på olika språk...

Lära sig simma

Det är viktigt att alla barn lär sig simma. Vi på Snösätraskolan försöker stimulera barnen till att lära sig simma genom att erbjuda gratis simmärken (Baddaren och Silvergrodan) för de som klarar simproven.  I årskurs 6 förväntas alla elever att kunna simma minst 200 meter, varav 50 meter på rygg.

Skolstart augusti 2017

Skolan börjar onsdagen den 16 augusti klockan 09.00.

Till vårdnadshavare till blivande barn i förskoleklass

Här kan du hitta viktiga datum och information om inskolningstider, ansökan till fritidshem, skolstart och planeringsdagar...

OBS! Erbjudandet om fritidshem kommer att komma i augusti.

 

 

Dagens mat

  • fiskpanetter med ris och filsås