Start

Nyheter

På Snösätraskolan

Närvaro och frånvaro

Det är vårdnadshavarens skyldighet att meddela skolan om eleven har förhinder att komma till skolan på grund av sjukdom eller av någon annan anledning.

Telefonnumret till skolans frånvarorapportering är 08 99 36 39
(telefonsvarare dygnet runt)

Information kring närvaro och frånvaro

Information

Studiedag, den 10 januari 2018:

Vi vill informera att vi den dagen har Studiedag och ingen undervisning. Eleverna är välkomna tillbaka enligt schema torsdagen den 11/1 2018. Fritids är öppet.

Till vårdnadshavare inför jullovet, årskurs 4-6:

Här kan du läsa informationen...

Agera tillsammans för eleverna i årskurs 4

Skolan kommer att använda ett material som heter Agera tillsammans. Detta arbete är ett av skolans förebyggande arbeten för att skapa en trygg skola och skapa en gemensam värdegrund om allas lika värde.

Eleverna i årskurs 4 har nu haft sin första lektion i Agera tillsammans. Under första lektionen arbetade man med vad det betyder att vara modig och om vad en aktiv åskådare är för något. Totalt kommer eleverna under läsåret att få sju lektioner. Under lektionerna kommer de att få ökade kunskaper kring hur de tillsammans kan förebygga våld och utmana begränsande och stereotypa genusnormer. Lektionerna kommer även att motivera eleverna till att vara aktiva åskådare

Personal som jobbar i området med eleverna leder lektionerna. Personal från skolan samverkar med personal från fritidsgård, socialtjänst och polisen. All personal har tillsammans genomgått tre dagars utbildning i augusti, som leddes av organisationen MÄN, där de kunde förbereda sig att leda arbetet med Agera tillsammans med eleverna.

Skapande skola i samarbete med kulturskolan

”Stadsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. ” text från kulturrådet

FN-dagen på Snösätraskolan

Tisdagen den 24 oktober firade vi FN-dagen på Snösätraskolan.

Hela skolan samlades på skolgården kl. 13.00, Rektor Anki pratade och sen sjöng vi alla

Vi har en värld. ​Det var en härlig känsla att se hela skolan samlad och höra den fina sången i en 300-stämmig kör!
 

Till vårdnadshavare med barn i grundskola, Svara på Skolenkäten

"Hej,

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig

till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med

den 25 september till och med den 20 oktober 2017." här hittar du mer information om enkäten från skolinspektionen, koden och länkar på olika språk...

Dagens mat

  • ryssröra med tacochips