Start

Nyheter

På Snösätraskolan

Närvaro och frånvaro

Det är vårdnadshavarens skyldighet att meddela skolan om eleven har förhinder att komma till skolan på grund av sjukdom eller av någon annan anledning.

Telefonnumret till skolans frånvarorapportering är 08 99 36 39
(telefonsvarare dygnet runt)

Information kring närvaro och frånvaro

Information

Studiedag på Snösätraskolan 20 november

Hej!

Måndagen den 20 november 2017 kommer vi att ha en studiedag på skolan för all personal. Det innebär att eleverna är lediga från skolan denna dag. Läs mer här...

Skapande skola i samarbete med kulturskolan

”Stadsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. ” text från kulturrådet

FN-dagen på Snösätraskolan

Tisdagen den 24 oktober firade vi FN-dagen på Snösätraskolan.

Hela skolan samlades på skolgården kl. 13.00, Rektor Anki pratade och sen sjöng vi alla

Vi har en värld. ​Det var en härlig känsla att se hela skolan samlad och höra den fina sången i en 300-stämmig kör!

Information till dig som är förälder till ett barn i årskurs 4-6:
Nu är det snart lov!

 Kanske får du och ditt barn möjlighet att göra något speciellt tillsammans under veckan? Under lovet är du som förälder extra viktig för ditt barn.

  • Var nåbar och håll kontakt med ditt barn
  • Hitta gärna på gemensamma aktiviteter
  • Lär känna föräldrarna till ditt barns kompisar och håll kontakten med varandra
  • Kom överens om gemensamma regler

I Stockholm och i stadsdelen där ni bor finns många aktiviteter för barn och ungdomar.

Läs mer på stockholm.se

Många barn tillbringar ledig tid med sociala medier, spel eller på olika konton och bloggar. Våga vara nyfiken!

  • Fråga vilka konton, sociala medier och spel ditt barn gillar. Be gärna hen visa dig
  • Fråga om det finns något/någon som hen tycker att du ska följa
  • Surfa runt själv och sök på sånt ditt barn pratar om och är intresserat av

Läs mer på:
www.surfalugnt.se
www.statensmedierad.se

I samarbete med polisen
                            


 

Till vårdnadshavare med barn i grundskola, Svara på Skolenkäten

"Hej,

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig

till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med

den 25 september till och med den 20 oktober 2017." här hittar du mer information om enkäten från skolinspektionen, koden och länkar på olika språk...

Dagens mat

  • kycklingsoppa med bröd och pålägg