Utvecklings-arbete och personalplanering 2019/2020

Det utvecklingsarbete som vi har påbörjat kring ökad trygghet och minskade kränkningar kommer att fortsätta. Och samarbetet med er föräldrar är väldigt viktigt för oss som arbetar på skolan, så att alla barn på vår skola kan utvecklas och må bra varje dag. Vi ser fram emot nästa läsår och vår nystart av Snösätraskolan.

Under läsåret har skolan ägnat mycket tid åt att se över hur vi kan göra Snösätraskolan ännu tryggare. Vi har sett över i vilka situationer det kan hända saker. Eleverna själva säger att det oftast händer saker i samband med förflyttningar inom skolan, raster och i omklädningsrum.

I samband med detta har vi sett att vi behöver förändra skolans organisation, så att eleverna har vuxna omkring sig där de är och i högre grad samma vuxna. Klasskontakten i en klass ska också arbeta på fritidshemmet där eleverna går. Vi kommer att utöka samarbetet mellan skola och fritidshem för att era barn ska lära sig mer under hela sin skoldag, vilket kommer att bli enklare med vår nya organisation.

Detta innebär att några elever kommer att byta fritidshemsavdelning från 12 augusti 2019:
På Vallen kommer blivande årskurs 1 och klass 3a att gå.
På Bävern går blivande årskurs 2 och klass 3b.

Eleverna i förskoleklass kommer att vara tillsammans med samma vuxna i samma lokaler hela dagen. Vi vill att eleverna, som kommer från ett antal olika förskolor, ska bli trygga med sina nya klasskamrater och vuxna, så att deras skolstart blir så trygg och bra som möjligt.

Inför nästa läsår kommer vi att välkomna nya lärare till skolan, då flera lärare har valt att sluta för nya utmaningar på andra skolor. Vi har redan anställt flera bra och behöriga lärare som är riktigt sugna på att börja arbeta med era barn till hösten. Bland annat så kommer en lärare tillbaka efter sin utbildning som arbetade hos oss förra läsåret.

De klasser som inte kommer att fortsätta med årets lärare är blivande årskurs 1 och 5 samt klass 2a. Vid stadiebyte byter man alltid lärare. Rekryteringen pågår för fullt och först i augusti vet vi med säkerhet hur det kommer att se ut. Inför skolstarten skickar vi ut en mer detaljerad information.

Med önskan om en glad sommar,

Snösätraskolans ledning och personal

gm rektor Anki Prenke

Dela: