Informationsmötet 19 januari klockan 18.00

Varmt välkomna på informationsmöte om förskoleklass och fritidshem på Snösätraskolan. Under kvällen kommer vi att ge information kring att söka skola och om vad det innebär att börja i förskoleklass på Snösätraskolan. Ni kommer också att få möjlighet att ställa frågor och träffa delar av skolans personal. Varmt välkomna!

Söka skola

Vårdnadshavare/föräldrar ska ansöka om plats i förskoleklass mellan den 15 januari och 15 februari. Under januari har ni fått  hem information från Stockholm Stad, där finns all information kring hur ni ska söka. Har ni frågor eller vill veta mer kring om hur man söker skola, kan ni ta kontakt med oss på Snösätraskolan eller vända er till stadens webbplats http://www.stockholm.se/sökaskola/. På webbplatsen finns det möjlighet att få att översätta informationen till olika språk.

 

Dela: