Till innehåll på sidan

Närvaro och frånvaro

Rapportering av frånvaro - skolan

All frånvaro ska rapporteras dagligen in i Stockholms Skolwebb av undervisande lärare.
Det är vårdnadshavarens skyldighet att meddela skolan om eleven har förhinder att komma till skolan på grund av sjukdom eller av någon annan anledning.

Telefonnumret till skolans frånvarorapportering är 08 508 45599
(telefonsvarare dygnet runt)

Om ditt barn ska vara frånvarande ska du ringa före klockan 08.00 så att vi kan meddela
respektive klasslärare innan första lektionen börjar.
Telefonsvararen lyssnas av varje morgon under skolåret.
För de elever som går på Snökristallen behöver vårdnadshavaren också ringa dit och sjukanmäla sitt barn 08 508 40458.

 

 

Dela: