Till innehåll på sidan

Elevråd

Elevrådet på Snösätraskolan

Klassråd och elevråd är viktiga instrument för att eleverna ska känna sig delaktiga i sin skola och med sitt skolarbete. Vi har två representanter från varje klass från årskurs 1 upp till årskurs 6. På elevrådet går vi igenom sådant som har kommit upp på klassråden och övriga saker som berör eleverna.

Ansvarig för elevrådet är skolledningen.

 

Dela:
Kategorier: