Till innehåll på sidan

Start

Skolplattformen

Har ni koll?

Ni har väl koll på att Skolplattformen?

Start

Om Coronaviruset (20200302)

Om coronaviruset

//uppdaterat 200302// Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset. Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt.  

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning.
Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Utbildningsförvaltningen följer denna bedömning.
Om du som är vårdnadshavare vill att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/ och Skolverket https://www.skolverket.se/. 

Mer information

Folkhälsomyndigheten (extern webbplats)

1177 Stockholm (extern webbplats)

Skolverket (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

Stockholms stad (intranätet) 

www.smittskyddstockholm.se (extern webbplats)

Information

Skolstart skolåret 2020-2021

Välkomna tillbaka till Snösätraskolan efter vad som förhoppningsvis varit ett härligt sommarlov med mycket bad och glass! Den 19 augusti klockan 09:00 börjar terminen och lärarna tar mot eleverna klassvis på skolgården, för att sedan klassvis gemensamt gå till klassrummen. I och med de restriktioner som Covid-19 medför så kan vårnadshavare inte följa med in klassrummen utan  barnen lämnas på skolgården.

Viktiga datum läsåret 2020/2021

Viktiga datum för läsåret finner ni här.

Agera tillsammans för våldsprevention

På länken ovan hittar ni en film om det våldspreventiva arbetet som sker på Snösätraskolan. Metoden kallas för Agera tillsammans (AT).

Agera tillsammans mot våld Snösätraskolan

 

 

Dagens mat

Idag är det helgdag och ingen mat serveras.