Elevråd

Elevrådet på Snösätraskolan

Klassråd och elevråd är viktiga instrument för att eleverna ska känna sig delaktiga i sin skola och med sitt skolarbete. Vi har två representanter från varje klass från årskurs 1 upp till årskurs 6. På elevrådet går vi igenom sådant som har kommit upp på klassråden och övriga saker som berör eleverna.

Ansvarig för elevrådet är skolledningen.

Här kan ni läsa elevrådsprotokollen.

Dela:
Kategorier: