För elever och vårdnadshavare

Välkommen till Snösätraskolans webbplats!

Denna webbplats bygger vi tillsammans. Kom gärna med idéer!

Elisabeth & Nejat

elisabeth.ljungdahl@stockholm.se
nejat.hasson.petersson@stockholm.se
Kategorier:

Frukost – ett erbjudande

Även detta läsår kan de som önskar betala för att få äta frukost i skolans matsal innan skolan börjar. Skolan har inte uppdrag att servera frukost. Det här ett erbjudande för de som önskar. Det kostar 150 kronor för en hel termin för ett barn.

Närvaro och frånvaro

Det är vårdnadshavarens skyldighet att meddela skolan om eleven har förhinder att komma till skolan på grund av sjukdom eller av någon annan anledning.

Telefonnumret till skolans frånvarorapportering är 08 99 36 39
(telefonsvarare dygnet runt)

Information kring närvaro och frånvaro